VitalAire Aanmeldportaal
VitalAire Aanmeldportaal
Richtlijn electronisch voorschrijven

Artsen stellen het belang van hun patiënten en dus de kwaliteit en veiligheid van farmacotherapie voorop. Patiënten mogen verwachten dat artsen hen op objectieve wijze medicatie voorschrijven. Daarnaast zijn zij vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gehouden om doelmatig voor te schrijven, dat wil zeggen goedkoop als het kan, maar ook duurder als het niet anders kan.

De KNMG heeft een aantal uitgangspunten benoemd voor een doelmatiger, veiliger en kwalitatief goed geneesmiddelenbeleid:

  • Inspraak van artsen en apothekers bij de samenstelling van het geneesmiddelenpakket en bij beperkingen in de te vergoeden medicijnen (“preferentiebeleid”);
  • Medeverantwoordelijkheid van artsen voor een doelmatiger geneesmiddelenvoorziening, mits er voldoende keuzemogelijkheid in het pakket overblijft om in te spelen op verschillen tussen patiënten en op de noodzaak tot innoverend beleid;
  • Actueel Elektronisch Voorschrijf systeem (EVS) dat als expertsysteem functioneert binnen het EPD;
  • Monitoring van prescriptiegegevens uit diverse bronnen.

KNMG - Richtlijn elektronisch voorschrijven